Créixer amb autonomia

"El concepte d’“autonomia” va estretament lligat a la de l’adquisició dels aprenentatges de forma significativa. Més enllà de que l’infant arribi a ser capaç de realitzar algunes accions per ell mateix, l’objectiu és l’avanç en la construcció de la pròpia identitat com a individu, en la motivació, la intenció i la resposta pròpia, també en el reconeixement de la identitat dels altres i dels límits i en la  demanda d’ajuda.  Per tant, l’autonomia no és tan sols arribar a realitzar una acció per un/a mateix/a sense l’ajut o l’acompanyament d’una persona adulta, sinó que aquesta acció es faci amb una intenció i adquireixi un significat ."
Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l'EBM El Gronxador
 
 

Compartiu aquest contingut