Créixer amb el joc

"El joc és la primera eina d’aprenentatge de què disposa l’infant per conèixer el món i reconèixer-se a si mateix. El joc és el llenguatge bàsic d’interacció amb les persones adultes, els altres infants i els objectes. És l’estratègia de l’infant per explorar, descobrir, exercitar les possibilitats del cos i també de la ment; el joc és una conducta espontània, resposta a una motivació interna. A mesura que l’infant es desenvolupa, el seu joc evoluciona i va sent més elaborat i complex, com també els seus aprenentatges."
Projecte Educatiu de Centre de l'EBM El Gronxador
 

Compartiu aquest contingut