L'experimentació

"L'experimentació i l'observació són els mecanismes bàsics d'aprenentatge des del naixement. Els infants necessiten experimentar amb els objectes i els materials per descobrir-ne les qualitats, les propietats i els comportaments; i anar adquirint coneixements físics, químics, biològics, psicològics, lògico-matemàtics, etc...que els ajudin a entendre el món que els envolta."
Projecte Educatiu de Centre de l'EBM El Gronxador

Compartiu aquest contingut