PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL EL ROURE CURS 20-21

GUIA D’ELABORACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL EL ROURE CURS 20-21

• Organització de grups de convivència estable: nombre de grups i infants per grup.
A l’EBM El Roure hi ha un total de 6 grups d’aules. Aquestes estan distribuïdes en:
Grup 1. Diables: infants lactants
Grup 2. Timbalers: infants de 1-2 anys
Grup 3. Bastoners: infants de 1-2 anys
Grup 4. Grallers: infants de 1-2 anys
Grup 5. Gegants: infants de 2-3 anys
Grup 6. Castellers: infants de 2-3 anys

• Organització de recursos humans de l’escola. Tutores, complementària i personal de suport educatiu. Assignació als grups de convivència estables.
A l’escola som un total de 7 educadores, 1 educadora complementària i 1 directora. I també hi ha un total de 6 educadores de suport. L’organització està distribuïda en:
Grup Diables: Mª José / Alba R. i Alba T.
Grup Timbalers: Jessica i Cristina
Grup Bastoners: Laura i Andrea
Grup Grallers: Mar i Neus (però a l’octubre es reincorporà la Melani)
Grup Gegants: Montse i Susana
Grup Castellers: Sandra i Ainara
Complementària: Gemma
Direcció: Sandra

• Identificació dels punts d’accés a l’escola bressol.
Per la complexitat de l’edifici només hi ha una porta d’accés a l’escola. En ella s’hi troba l’accés a l’ascensor, on s’han col•locat cartells informatius que és d’ús individual, i accés a les escales, les quals s’han delimitat amb franges al terra per marcar quin és l’espai de pujada i quin és l’espai de baixada, per poder accedir al segon pis, on està situada l’escola com a tal.

• Organització d’entrades de famílies i infants a l’escola.
Les entrades s’han pactat amb les famílies, a partir de les 8h fins les 9:30h amb 15 minuts de diferència entre elles (tenint en compte i respectant les casuístiques diàries), per evitar aglomeracions de les famílies a l’escola. La directora o la diàries), per evitar aglomeracions de les famílies a l’escola. La directora o la complementària es troben a l’entrada de l’escola, tant a l’entrada del carrer com al segon pis per on s’accedeix a aquesta, per poder portar un control de la quantitat de famílies que hi ha dins de les instal•lacions i del control de temperatura per a aquelles que no ho havien fet a casa. Aquesta organització s’anirà ajustant al dia a dia.

• Organització recollida d’infants.
Les hores de recollida dels infants s’han pactat amb les famílies, a partir de les 16h, amb 15 minuts de diferència entre elles (tenint en compte i respectant les casuístiques diàries), per poder atendre a les famílies i fer un petit traspàs de com ha passat l’infant el dia. La direcció o la complementària estan a l’entrada de l’escola per ajudar a gestionar les entrades i/o famílies per evitar les aglomeracions.

• Organització de la presa de temperatura als infants.
Segons el protocol d’obertura de les Escoles Bressol Municipal és una recomanació fer-ho a l’escola, ja que a la Declaració de responsabilitat signada per totes les famílies aquest control ja s’ha de fer a casa, tenint en compte que si l’infant té una temperatura superior a 37’5ºC no pot assistir a l’escola i ho ha d’informar. Tot i això aquella família que no l’ha pres a casa l’escola és qui ho farà.

• Pla de ventilació dels espais comuns. Responsable o responsables i freqüències.
Tenint en compte les recomanacions del protocol d’obertura dels centres escolars, les aules seran ventilades tres vegades al dia com a mínim. A l’escola cada tutora és responsable de la ventilació de la seva estança. Els altres espais de l’escola com: SUM, sala de mestres, menjador i vestuari serà supervisada la seva ventilació per la complementària i la direcció, ja que són espais que sempre hi ha una petita ventilació.

• Organització dels espais comuns (SUM, patis,...) i ús per part de cada grup estable.
El pati s’ha segmentat per a què cada estança tingui el seu propi espai. Aquesta segmentació s’ha fet amb unes teles (lones) que van tensades a una corda i agafades amb un suport a cada extrem horitzontal del pati. Aquestes teles estan a una altura aproximada 1,3 m d’alçada. D’aquesta manera cada grup classe té el seu espai a l’aire lliure. Els altres espais comuns com la SUM o el passadís els organitzarem amb horaris i dies establerts per a cada grup classe, en el període d’adaptació aquests espais queden tancats, ja que a l’escola hi ha molt de trànsit de famílies que porten i venen a buscar als infants en horaris molt diferents. Per tant, un cop les entrades i sortides siguin més estables podrem obrir aquest espai i gaudir-lo de manera individual per grup bombolla.

• Previsió d’una zona d’aïllament per atendre els infants que presentin alguna simptomatologia.
Donat que la nostra escola té una construcció molt limitada, creiem que la zona d’aïllament per atendre als infants que presentin alguna simptomatologia de COVID sigui el menjador de les educadores. Habilitarem un espai dins d’aquesta estança on col•locarem un matalàs i algunes joguines perquè sigui més acollidor. La persona responsable per quedar-s’ha amb aquest infant és la complementària, en el cas que aquesta persona no hi sigui serà la directora qui farà aquesta funció. Un cop tinguem aïllat a l’infant es trucarà a la família i a la referent de l’IMEB per comunicar la situació.

• Zona que permeti l’alletament matern fora de l’estança.
S’ha habilitat un espai davant del despatx de direcció per poder oferir l’alletament. Aquesta zona disposa de dues cadires/butaques tipus vímet, les quals estan situades mantenint la distància entre elles per si fos el cas que coincidissin dues famílies a la vegada.

• Descripció i temporalització del pla d’adaptació.
ADAPTACIÓ:
L’adaptació sempre serà entesa com aquell moment que s’inicia l’estada a l’escola, tant per a la família com per a l’infant, per això es tindrà en compte les necessitats i característiques de cada família per poder adaptar aquest moment el més personal i individual possible.
Durant el mes de setembre l’escola tanca a les 15:00h
ENTRADA PROGRESSIVA:
S'intenta que l'inici dels infants sigui cada dia una estoneta més fins a poder completar la jornada sencera.

Tal i com indica el Pla d’Obertura de les EBM, només es permet que dins l’espai de l’estança hi puguin estar 4 adults a la vegada del grup bombolla. En els grups de 0-1 any i en els grups de 1-2 anys seran pactades les entrades de les famílies en dies concrets per poder donar resposta a cada una d’aquestes segons la normativa establerta. Però es tindrà en compte les diferents situacions i processo que pot passar cada infant i família per ajudar-los a poder tenir una adaptació el més acompanyada possible, perquè puguin estar una estona amb el seu infant a l’estança.
En el grup de 2-3 anys, al ser famílies antigues, es proposa fer dos grups de 10 infants i fer en dos dies les entrades per acompanyar a cada un d’aquestes i fer una entrada més tranquil•la, tenint en compte les noves maneres a fer a conseqüència de la pandèmia, ja que no poden accedir les famílies a dins de les estances ni poden coincidir més de 4 adults en elles.
Creiem que totes les famílies han de tenir les mateixes oportunitats d’acompanyar als seus infants. Les adaptacions sempre s’acordaran entre la família i l’escola, no tots els infants faran la mateixa adaptació però si que creiem convenient que facin un mínim per això hem volgut acordar com equip aquesta entrada progressiva.

• Qualsevol criteri organitzatiu que es consideri important.
S’ha hagut de proporcionar fundes, a cada educadora i educadora de suport, per guardar de forma individual la roba del dia a dia, per evitar contacte entre aquesta si no es pertany al mateix grup bombolla. A l’espai de vestuari s’ha hagut de posar papers al vidre (que donen al carrer) per poder ampliar zona i, així, mantenir les distàncies de seguretat en el moment del canvi de les educadores.
També s’ha tingut en compte, per tal de preservar al màxim els grups bombolla, els horaris i grups de dinar de les educadores. El personal es reparteix en grups estables i reduïts a 3 persones màxim en cada un d’ells i habilitant diferents espais per poder dinar.
Un altre aspecte que afecta a nivell organitzatiu de l’escola són les reunions d’equip. Aquestes no es podran fer a la sala de mestres, ja que no permet el distanciament de seguretat, tot i portant les mascaretes. És per això que les reunions s’intentaran fer en petits grups, sense superar el màxim de 6 persones per estança.

Compartiu aquest contingut