Pla d'obertura de l'EBM El Roure curs 21/22

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es desenvolupi amb les màximes  garanties i que les escoles bressol continuïn sent espais on l’activitat educativa es dugui a terme de  manera segura i confortable.
Les mesures de prevenció i seguretat que es proposen estan adreçades a reduir la transmissió del virus i  a millorar la traçabilitat de casos i contacte, i s’hauran d’adaptar de forma progressiva a l’evolució de la  pandèmia i del pla de vacunació. Mentre no s’obtingui la immunitat de grup, caldrà mantenir mesures  de protecció i prevenció.
Des del Departament d’Educació Infantil facilitarem i farem seguiment de la concreció i de l’evolució dels criteris dels Departaments de Salut i d’Educació, per tal que les escoles bressol defineixin el Pla específic d’organització del curs 21-22 i, si cal, l’actualitzin en base a nous criteris.

MESURES DE SEGURETAT A L’ESCOLA BRESSOL
La necessitat dels infants de 0 a 3 anys, de relació estreta amb l’educador/a i la manera d’interactuar amb contacte físic amb els altres infants fa evident que a l’escola bressol, no es pot plantejar regular la distància de seguretat, ni entre infants ni amb els adults de referència.
Durant aquest període de pandèmia COVID-19, les mesures de seguretat per limitar el nombre de contactes, garantir un nivell bàsic de control i la traçabilitat dels casos són:

  • Organitzar grups de convivència i socialització estables.
  • Garantir una adequada ventilació i higiene.

  
REQUISITS D’ACCÉS A LES ESCOLES BRESSOL 

  • Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

 *Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

  •  No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors. 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per COVID-19, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu .
 
 DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills o filles i a l’inici de curs signaran una Declaració Responsable

GRUP DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ ESTABLE
A l’EBM El Roure hi ha un total de 6 grups. Aquests estan distribuïts en:
Grup 1. Diables: infants lactants
Grup 2. Timbalers: infants de 1-2 anys
Grup 3. Bastoners: infants de 1-2 anys
Grup 4. Grallers: infants de 1-2 anys
Grup 5. Gegants: infants de 2-3 anys
Grup 6. Castellers: infants de 2-3 anys
 
No serà possible la lliure circulació dels nens i nenes, entre espais de grups diferenciats, ni l’intercanvi i coincidència entre infants de diferents grups de convivència estable tant en espais interiors com l’exterior.
Altres professionals podran formar part del grup estable garantint el compliment de les mesures de seguretat i ús de mascareta.

GESTIÓ DE  CASOS COVID
S’aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser COVID-19.

ALLATAMENT MATERN
Hi ha habilitat un espai, davant del despatx, per tal que les mares puguin alletar. La mare haurà de seguir les normes establertes respecte a la mascareta i rentat de mans.

MASCARETES
Infants: No indicada per infants de 0-3 anys.
Es manté l’obligatorietat de la mascareta per part dels adults. La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma UNE; i/o quirúrgiques. També es poden utilitzar les mascaretes amb visió de llavis. L’escola també disposarà d’un estoc de mascaretes model FFP2 sense vàlvula per al moment d’acompanyament a infants que precisen ser aïllats per sospita de simptomatologia compatible amb COVID.
Aquesta indicació pot variar segons quina sigui l’evolució de la pandèmia.
 
 
 
 

Compartiu aquest contingut