Organització de l’Espai Familiar per aquest curs 2020-2021

 
Grups estables de 5 famílies (un adult per infant)
amb sessions de dos dies a la setmana d’ 1:15 h cada sessió.
En horari de matí i tarda, de dilluns a divendres.