El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Esquitx està situada, des de l'any 1982, a la primera planta del Centre Cívic Sant Martí de Provençals, al barri de la Verneda.

S'atenen cinc grups d'infants de 4 mesos a 3 anys. Les estances estan distribuïdes per racons de joc, amb materials molt diversos adequats a les necessitats i els interessos dels infants.

Es dóna molta importància a les rutines quotidianes, donant protagonisme als infants i afavorint la seva autonomia.

Fomentar el gust per la lectura, és un dels projectes principals de l’escola. Els contes formen part de la vida diària dels infants. Estan al seu abats per què puguin mirar-los quan els interessi. Les educadores, per mitjà de titelles o d’altres elements, afavoreixen l’interès, la comunicació i la relació dels infants. Donem a les famílies la possibilitat d’endur-se algun conte a casa, igualment, també els animem a portar-ne de casa per compartir amb les companyes i companys.

Als grups de grans, es porten a terme tres projectes interactius escola/casa:

 "Cançoner de casa", on cada família compateix una cançó que canten a casa, gravant-la i fent un dibuix. 

“ Intercultural”, com a l’escola hi ha molta diversitat, en aquest projecte les famílies expliquen, amb fotos i escrit, totes aquelles coses del seu país que consideren interessants per compartir amb les altres famílies: llocs, festes, gastronomia, etc.

 “ La nostra mascota”, cada cap de setmana un infant s’emporta la mascota de la seva estança, oca o dofí. També el conte de l’oca Quima o el dofí Serafí. Al retornar-ho, porten fotos de les activitats que han fet a casa amb companyia de la mascota. 

Es comparteix amb les famílies l'educació i la cura dels infants, oferint diferents canals de comunicació i participació. Durant el curs es fan dues reunions del personal educador amb les famílies per classe, i diverses entrevistes individuals, depenent de l'edat dels infants i de les necessitats, tant de la família com de l'educadora. Es dóna informació diària a les famílies, en el cas dels més petits per mitjà d'una llibreta personal, i un full col·lectiu a les classes dels més grandets.

Les famílies participen activament a l'escola a través del Consell Escolar i l'AMPA, que es reuneix un cop al mes, i organitza diverses activitats (festes, mercat solidari, trobades...).

És una escola oberta al barri, que treballa en xarxa i manté relació amb els serveis i les entitats properes.