LLISTES BAREMADES DEFINITIVES / LISTAS BAREMADAS DEFINITIVAS

Sol.licituds de preinscripció presentades a l´escola, curs 2021-2022.

Llista de sol.licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva.

Finalitzat el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2021-2022,
i una vegada resoltes les reclamacions al centre, es pot consultar, des de 7 de juny, el llistat
de les sol.licituds presentades a l´escola amb la puntuació definitiva a l´apartat de "Documents d´interès ",
d´aquest mateix espai web.

PROPER CALENDARI :

- Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al web del centre amb la puntuació definitiva :
el 7 de juny de 2021.
-
Publicació al web del centre de la llista dels infants admesos i, si escau , de la llista d´espaera:
el 16 de juny de 2021.
- MATRÍCULA : del 17 de juny al 23 de juny de 2021.

En els documents d´interès d´aquesta plana trobareu, la llista de sol.licituds amb puntuació definitiva.
Més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula curs 2021-2022 al web : www.barcelona.cat/escolesbressol