Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Sol·licituds de preinscripció presentades a l’escola, curs 2023-2024

Llistat i puntuació provisional.

 

Finalitzat el procés de presentació de les sol·licituds de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2023-2024, des del 24 de maig, es pot consultar el llistat de les sol·licituds presentades a l'escola, amb la puntuació provisional, a l’apartat “Documents d’interès”, d’aquest mateix espai web.

 

Proper calendari

  • Dates per reclamacions: del 25 al 31 de maig de 2023
  • Sorteig del número de desempat: 2 de juny de 2023
  • Publicació al web de cada escola del llistat de sol·licituds de preinscripció presentades al centre amb la puntuació definitiva: 6 de juny de 2023.
  • Publicació al web de cada escola, del llistat d’infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 14 de juny de 2023
  • Matrícula: 15 de juny al 21 de juny de 2023, ambdós inclosos. Les direccions de les escoles bressol i llars d’infants trucaran a les famílies per donar cita prèvia.

En els documents d'interès d'aquesta plana trobareu la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. 

 

Més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula curs 2023-2024, al web www.barcelona.cat/escolesbressol

 

 

Solicitudes de preinscripción presentadas en la escuela, curso 2023-2024.

Listado y puntuación provisional.

Finalizado el proceso de presentación de las solicitudes de preinscripción en las escoles bressol municipales para el curso 2023-2024, desde el 24 de mayo, se puede consultar el listado de las solicitudes presentadas en la escuela, con la puntuación provisional, en el apartado "Documentos de interés ", de este mismo espacio web.
 
Próximo calendario:

  • Fechas para reclamaciones: del 25 al 31 de mayo del 2023.
  • Sorteo del número de desempate: 2 de junio del 2023.
  • Publicación en la web de cada escuela del listado de solicitudes de preinscripción presentadas en el centro con la puntuación definitiva: 6 de junio del 2023.
  • Publicación en la web de cada escuela, del listado de niños y niñas admitidos y, en su caso, de la lista de espera: 14 de junio del 2023.
  • Matrícula: 15 de junio al 21 de junio del 2023, ambos incluidos. Las direcciones de las escoles bressol y guarderías llamarán a las familias para dar cita previa.

En los documentos de interés de esta página encontrará la lista de solicitudes con la puntuación provisional.
 
Más información sobre el proceso de preinscripción y matrícula curso 2023-2024, en la web www.barcelona.cat/escolesbressol

 

 

 

Compartiu aquest contingut