Llista baremada definitiva sense nom

Sol·licituds de preinscripció presentades a l’escola, curs 2023-2024.

Llista de sol·licituds de preinscripció  amb la puntuació definitiva.

Finalitzat el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2023-2024 i una vegada resoltes les reclamacions al centre, es pot consultar, des d'avui de 6 de juny, el llistat de les sol·licituds presentades a l'escola amb la puntuació definitiva a l’apartat “Documents d’interès”, d’aquest mateix espai web.

 
Proper calendari

  • Publicació al web del centre de la llista dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: el 14 de juny de 2023. 
  • Matrícula: del 15 de juny al 21 de juny de 2023, ambdós inclosos. Les direccions de les escoles bressol i llars d’infants concertaran per telèfon dia i hora per a formalitzar la matrícula.

En els documents d'interès d'aquesta plana trobareu la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva. 

Més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula curs 2023-2024, al web www.barcelona.cat/escolesbressol

Solicitudes de preinscripción presentadas en la escuela, curso 2023-2024 

Listado de solicitudes de preinscripción con la puntuació definitiva.

Finalizado el proceso de preinscripción en las escoles bressol municipales para el curso 2023-2024 y una vez resueltas las reclamaciones en el centro, se puede consultar, desde el 6 de junio, el listado de las solicitudes presentadas en la escuela con la puntuación definitiva en el apartado "Documentos de interés", de este mismo espacio web.

Próximo calendario

Publicación en la web del centro de la lista de los niños o niñas admitidos y, en su caso, de la lista de espera: el 14 de junio de 2023. 

Matrícula: del 15 de junio al 21 de junio de 2023, ambos incluidos. Las direcciones de las escoles bressol y guarderías  y las familias concertaran dia  y hora para realizar la matrícula.

Documents d'interès

Compartiu aquest contingut