El nostre projecte educatiu

L’EBM Trinitat Nova s’inaugura a l’any 1977 com a un espai dins del mercat municipal i al cap d’uns anys s’integra a la xarxa municipal d’escoles bressol. És una escola petita i acollidora,  amb un espai central dividit en dues estances, uns lavabos amb canviador i una terrassa exterior que ofereix als infants la possibilitat de moure’s, explorar, relacionar-se  i experimentar en un entorn segur. L'escola té un horari de matí flexible segons les necessitats de cada família. Al no disposat de cuina s’ofereix un esmorzar i fruita a mig matí.

Partim de l’idea de l’infant com un ésser capaç, amb interessos , sentiments i desitjos propis , l’escola té com objectiu acompanyar i facilitar el desenvolupament  integral i la autonomia  dels nens i nenes, i fer-lo  de manera compartida amb les famílies.

El joc i els hàbits com la higiene o el descans formen part de la vida quotidiana de l’escola, i són  bàsics per construir el pensament de l’infant, el seu autoconeixement i  les seves relacions afectives i socials. L’escola respecta el ritme i necessitats individuals en l’alimentació, el descans i el control d’esfínters.

Trinitat Nova és una escola bressol oberta  i inclusiva, on la relació amb les famílies es fonamenta en el respecte, la confiança i la col·laboració mútua. 

L’escola està arrelada al territori des de fa anys i treballa en xarxa tant amb els agents educatius de l’entorn , com socials o de l’àmbit de la salut.

Compartiu aquest contingut