PLA D’OBERTURA ESPECIFIC DE L’EBM TRINITAT NOVA curs 2020-2021

Aquest pla és la concreció al nostre centre del Pla d'Obertura de les escoles bressol municipals de Barcelona

Documents d'interès