Pla d'obertura especific de l'EBM TRINITAT NOVA.Curs 2021-2022

Aquest Pla adequa al nostre centre el Pla d'actuació de les escoles bressol de Barcelona (setembre 2021). Pot ser modificat o actualitzat  en funció de l'evolució de la pandèmia. 

Documents d'interès

Compartiu aquest contingut