La Xarxa Educativa 0-6 / 0-18

Col left

Les xarxes educatives 0-18 neixen en els diferents districtes de la ciutat amb la finalitat de ser un punt de trobada de tots els membres de la comunitat educativa pública del territori. Realitzen una feina de coordinació pedagògica i organitzativa per tal de millorar la participació  i el debat sobre les qüestions que afecten a l’educació i als centres educatius amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la qualitat de l’educació  així com una oferta educativa més equilibrada i cohesionada que eviti, en la mesura del possible, les desigualtats entre els centres i n’afavoreixi la col·laboració.

Col right

Compartiu aquest contingut