El curs que ve, la xarxa d’escoles bressol municipal ampliarà la diversificació horària

L’EBM Xiroi, al districte de Les Corts, i l’EBM Petit Príncep, al districte de Sant Martí oferiran durant el curs 2022-2023 el servei amb diversificació horària, és a dir, en horari de només de matí o només de tarda, a més de l’horari complet.

Aquestes dues escoles bressol s’afegeixen a les que han ofert diversificació horària aquest curs: Caspolino, al districte de Gràcia, i Germanetes, al districte de l’Eixample. Cadascun d’aquests centres ofereix dos grups mixtos amb l’horari reduït a banda de cinc grups amb horari sencer.

La diversificació horària permet en els centres que l’ofereixen, matricular infants o bé en horari reduït, només de matí (de 9 h a 13 h) o només de tarda (de 15 h a 19 h), o bé en l’horari complet de 8 h a 17 h (que inclou el servei d’acollida matinal).

Calendari per a la preinscripció i la matrícula

El procés de preinscripció per al curs 2022-2023 a les escoles bressol ja està en marxa. Fins al 4 de maig, les 103 escoles bressol de la xarxa municipal realitzen jornades de portes obertes. Les visites combinaran l’opció presencial, que es podrà fer amb cita prèvia, i la telemàtica.

A més a més, s’ha establert el següent calendari per al desenvolupament de tot el procés de preinscripció i matrícula del curs 2022-23, que és vigent tant per a les escoles bressol municipals com per a les llars d’infants públiques de la Generalitat de Catalunya:

  • Publicació de l’oferta de places: 4 de maig
  • Període de presentació de sol·licituds: del 5 al 18 de maig, tots dos inclosos.
  • El 26 de maig es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al centre, amb la puntuació provisional
  • Del 27 de maig al 2 de juny s’obre un termini per presentar reclamacions
  • El 3 de juny es farà el sorteig del número de desempat
  • El 7 de juny es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva
  • El 15 de juny es publicarà la llista d’infants admesos i, si escau, la llista d’espera
  • El període de matrícula serà del 16 al 22 de juny, tots dos inclosos

La preinscripció per al curs 2022-23 es farà de manera telemàtica, a través de l’enllaç de preinscripció del web de l’Ajuntament de Barcelona. Només es podrà fer de manera presencial en cas de situacions excepcionals i s’haurà de fer al centre demanat en  primera opció i amb cita prèvia.

Compartiu aquest contingut