El model educatiu de les escoles bressol de Barcelona

Amb la voluntat que la definició dels serveis educatius de la petita infància s’adapti als canvis socials, l’evolució del debat pedagògic i les necessitats emergents de les famílies, des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona), s’ha elaborat el document “El model educatiu de les escoles bressol a Barcelona” que, entre d’altres coses, té com a objectius revisar i actualitzar aquest model educatiu.

El document ha comptat amb la col·laboració dels i les professionals de totes les escoles bressols municipals de Barcelona, un assessorament pedagògic, i ha representat també un procés de reflexió i anàlisi per parts dels agents del sector públic i municipal que atenen a la petita infància a la ciutat. En aquest procés de revisió es recull l’experiència, la història i el saber construït durant molts anys de treball.

“El model educatiu de les escoles bressol a Barcelona” és un document que vol donar a conèixer al conjunt de professionals, famílies i ciutadania en general les bases de la proposta educativa que s’ofereix a la petita infància des dels serveis educatius municipals de Barcelona.

L’educació de la petita infància és fonamental per garantir els drets i les oportunitats dels infants assegurant-ne el benestar així com l’enriquiment del desenvolupament personal, socials, cognitiu i emocional en una etapa primerenca que incidirà de manera significativa en la trajectòria vital dels infants.

La finalitat d’aquest document és facilitar un millor coneixement de la importància que té oferir un servei municipal de qualitat a la petita infància i a les seves famílies. És també un referent en què els components dels diferents equips trobaran elements per continuar aprofundint en aquells aspectes que els permetin ajustar els plantejaments generals del model que es presenta a la realitat de cadascun dels centres (més de 100 escoles bressol municipals a la ciutat de Barcelona), així com també podran centrar-se durant un temps determinat en la seva reflexió i anàlisi per arribar a implementar les millores que cada situació requereixi.

Descarregar “El model educatiu de les escoles bressol a Barcelona”, AQUÍ.

Compartiu aquest contingut