Inici de curs a les escoles bressol municipals

Comença el curs a la xarxa d’escoles bressol municipals, que creix amb un equipament més, fins arribar als 103

  • Les xarxes d’Escoles Bressol Municipals (EBM) i d’Espais Familiars de Criança Municipals (EFCM) estrenen aquest 2021-2022 el nou equipament Els Gats del carrer Roger, al barri de Sants-Badal, que ofereix els dos serveis educatius
  • En les 103 EBM s’escolaritzen 8.553 infants en l’etapa d’educació infantil de primer cicle, i aquest curs s’ha pogut atendre el 65% de la demanda de les famílies, quan fa una dècada s’atenia només un 52% de la demanda
  • La diversificació horària s’amplia i ja s’ofereix en dues escoles de la xarxa municipal: l’EBM Germanetes i l’EBM Caspolino

El 13 de setembre comença el curs 2021-2022 a les 103 escoles bressol municipals de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), l’organisme de l’Ajuntament que gestiona aquests centres educatius de titularitat municipal en els quals s’escolaritzen infants en l’etapa d’educació infantil de primer cicle.

Aquest curs, la xarxa d’escoles bressol municipals (EBM), que ha crescut amb un equipament més, té una capacitat de 8.553 infants en el total de 605 grups que sumen les 103 escoles. En el període de preinscripcions es van oferir 4.563 places per a nous infants (de les quals 60 places corresponen als grups d’horari reduït de matí o tarda de les escoles Germanetes i Caspolino), ja que la resta fins arribar a les 8.553 són places reservades per donar continuïtat als nens i les nenes ja inscrits d’anys anteriors.

La cobertura de la demanda d’escolarització de 0-3 anys a les bressols municipals ha millorat aquest curs respecte als anys anteriors ja que el 65% de les famílies que han sol·licitat plaça ha pogut inscriure la mainada en alguna de les escoles municipals. Això vol dir també, com a contrapartida, que al voltant de 2.300 sol·licituds presentades no han pogut ser ateses. Això no obstant, l’evolució de la demanda atesa al llarg de la darrera dècada mostra una millora continuada, en gran part com a conseqüència de l’augment progressiu de la xarxa d’escoles bressol municipals. També a causa d’una certa disminució de la demanda vinculada a la davallada demogràfica a la ciutat. En una dècada, la demanda atesa ha passat d’un 52% el curs 2011-2012 a l’actual 65%.

Demanda atesa  a les escoles bressol en el procés de preinscripció per districtes:

L’oferta de serveis educatius per a la petita infància segueix creixent en EBM i en EFCM

Entre les novetats del curs que comença destaca l’obertura d’un nou centre, l’escola Els Gats, del carrer Roger del barri de Sants-Badal, al districte de Sants-Montjuïc. Un nou equipament que amplia la xarxa d’escoles bressol municipals a 103 centres. Aquesta nova escola obre amb 7 grups i un total de 104 places de bressol. Alhora, aquest equipament ofereix també el servei d’espai familiar de criança municipal (EFCM) i per tant, també contribueix al creixement d’aquesta altra xarxa d’equipaments educatius de la petita infància.

L’obertura d’aquesta nova bressol municipal pot ser un dels factors que han contribuït a millorar els índexs de demanda de places ateses al districte de Sants-Montjuïc, a on aquest curs ja hi ha 12 escoles bressol municipals (que ofereixen la suma de 972 places). En aquest districte, la demanda atesa ha incrementat en un 8,6% respecte al curs anterior.

Els Gats és una escola que s’integra en un edifici d’equipaments de nova construcció, que inclou un poliesportiu. La superfície total de l’equipament (sumant les instal·lacions educatives i les esportives) és d’uns 3.300 m², distribuïts en tres plantes. A la planta baixa es troben les instal·lacions de l’espai familiar de criança municipal i de l’escola bressol. A la planta primera també hi ha instal·lacions de la bressol a més d’una part del poliesportiu, que ocupa a més a més tota la planta segona. En total, la bressol té una superfície útil de 823 m², i l’espai familiar de criança té 130 m².

Pel que fa a les instal·lacions, la bressol compta amb 9 aules, un pati i dues terrasses, i altres espais com ara guarda-cotxets, menjador i cuina, sala d’usos múltiples, i bugaderia. L’espai familiar de criança comparteix aquestes instal·lacions i alhora disposa d’espais propis com ara un altre guarda-cotxets i dues sales diàfanes.

També és una novetat d’aquest curs escolar l’obertura de dos nous grups de diversificació horària, un de matí i l’altre de tarda, a l’EBM Caspolino, al districte de Gràcia. Amb aquest ja són dos els centres que ofereixen aquesta opció, l’EBM Germanetes (districte de l’Eixample), i l’EBM Caspolino, amb dos grups d’horari reduït, un de matí (de 9 a 13h) i un altre de tarda (de 15 a 19h), de 15 infants d’1 a 3 anys cadascun.

S’amplia la incorporació d’educadores socials que arriben a 10 escoles bressol

Aquest curs, 10 escoles bressol municipals incorporaran una nova figura professional als seus equips: educadores socials municipals de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) que, en el marc del Pla de Barris, passaran d’1 a 5 professionals i de 2 a 10 escoles bressol. D’aquesta manera s’ampliarà i consolidarà el projecte iniciat l’any 2017 de forma pilot en dues escoles de la Zona nord. Les 10 bressols amb educadores socials als seus equips educatius són:

Del barri de Ciutat Meridiana i de Torre Baró (Zona nord ja en marxa des de fa 4 anys)
— EBM L’Aqüeducte
— EBM La Muntanya

Del barri del Raval
— EBM Aurora
— EBM Mont Tàber

Del barri de la Marina
— EBM Collserola
— EBM Niu d’Infants

Del barri del Carmel
— EBM Xarlot
— EBM Tris-Tras

De la franja Besòs
— EBM El Caminet del Besòs
— EBM El Tren

Aquesta iniciativa respon a la voluntat de l’Ajuntament de potenciar la funció social dels serveis educatius de petita infància, conduint tant com sigui possible a compensar desigualtats que són conseqüència de les condicions socials en les quals creixen i es desenvolupen alguns infants.

Amb aquest projecte es vol donar una atenció prioritària a l’acompanyament a les famílies amb petita infància en situacions de més vulnerabilitat social, amb una resposta integral orientada a reforçar les seves capacitats en l’educació i la criança dels seus fills i filles.

El projecte també consolida la perspectiva comunitària de les escoles bressol, ja que ajuda a establir i reforçar llaços, relacions i xarxes dels centres amb altres serveis que els envolten, de caire social, de salut i comunitaris.