Premiat un estudi sobre la matemàtica a les escoles bressol

L’estudi “La mirada matemàtica a les escoles bressol municipals de Barcelona”, elaborat  per Goretti Torrent (directora de l’Escola Bressol Municipal Gràcia) i Mercè Saavedra (directora de l’Escola Bressol Municipal El Bressol del Poblenou), ha estat guardonat durant les Jornadas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas (JAEM), que van tenir lloc del 3 al 6 de juliol de 2019, a La Corunya (Galícia).

Aquest estudi es va presentar públicament a les JAEM per mitjà d’una síntesi del contingut de tot el treball executat per les autores durant el curs 2017-2018. Tot un curs dedicat a la investigació i anàlisi que va servir per recollir l’experiència en l’àmbit de la descoberta matemàtica a les escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Barcelona, gestionades per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. El treball “La mirada matemàtica a les escoles bressol municipals de Barcelona” és, en aquest sentit, un recull de recursos, materials, documentació, justificació teòrica i reflexions d’equip, al voltant de la presència de la Matemàtica en el joc espontani dels infants de 0 a 3 anys i en la vida quotidiana a les escoles bressols municipals de la ciutat.

El guardó rebut per les autores (en petit format, rèplica de la Torre d’Hèrcules) l’han cedit a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona -on ha quedat dipositat-, en un acte que va tenir lloc el 17 de juliol de reconeixement des de la gerència de l’IMEB al treball elaborat per part de les directores de les escoles bressol Gràcia i El Bressol del Poblenou.

Aquest treball de recerca i reflexió el van poder dur a terme les autores gràcies a l’oportunitat que ofereix l’Ajuntament de Barcelona mitjançant la convocatòria d’un any de Llicència d’Estudis i que, en aquest cas, ha aconseguit ser guardonat a les Jornadas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas (JAEM) de La Corunya.