Programa de suport educatiu a les famílies

Col left

El programa Suport educatiu a les famílies  té com a objectiu impulsar i donar suport a la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot establint continuïtats entre el context familiar i l'escolar. A més, busca fomentar accions encaminades a l'educació en valors per una ciutadania activa i inclusiva, i contribuir a l'enfortiment del teixit associatiu de les AMPA.

Aquest programa es gestiona des de la Direcció de Promoció Educativa de l’IMEB, amb la col·laboració dels districtes municipals.
 

Col right