Projecte “Cos i Moviment”

Col left

Durant el curs 2013-2014 es va iniciar el projecte pilot "Cos i moviment".  Aquest projecte es desevolupa en el marc del conveni de col·laboració signat entre l'IMEB i el Mercat de les Flors/Centre de les Arts i Moviment.Els objectius formalment definits en aquest projecte són els següents:

 • Descobrir i aprofitar totes les potencialitat de moviment que té el cos tenint present cadascun dels estats de creixement en què es troba cada infant.
 • Utilitzar i aprendre del moviment i la dansa per a créixer i socialitzar-se.
 • Gaudir de la llibertat de moviment.
 • Aprendre i descobrir noves metodologies i recursos per introduir la dansa, el moviment i l’art a l’escola.
 • Aprendre a ser un espectador sensible en les arts escèniques.

El projecte es divideix en tres grans accions que es desenvoluparan al llarg del curs escolar, cadascuna d’elles amb una metodologia pròpia

 • Curs de formació per a l’equip de l’escola bressol (educadors/es i direcció) “La Dansa com a eina per fomentar en l’infant la llibertat de moviment.”
 • Viure una experiència artística com a espectador actiu. A cada escola es realitzarà un taller espectacle adreçat als infants que realitzarà una coreògrafa
 • Formació i assessorament personal a cada escola

Així mateix les famílies que estiguin interessades podran participar de l’oferta dels tallers intergeneracionals que es programen cada curs des del Graner. Aquests tallers es realitzen un cop al mes en el cap de setmana i van adreçats a totes les famílies de la ciutat.

Les Escoles Bressol participants en el projecte concreten tres fases diferents de participació

 • Implantació: Escoles que participen per primera vegada
 • Consolidació: Escoles en el segon any de projecte
 • Acompanyament: Escoles de tercer any de participació i de formació
Col right

Compartiu aquest contingut