Projecte “Cos i Moviment”

Col left

Durant el curs 2013-2014 es va iniciar el projecte "Cos i moviment". Aquest projecte es desenvolupa en el marc del conveni de col·laboració signat entre l'IMEB i el Mercat de les Flors/Centre de les Arts en Moviment. Els objectius formalment definits en aquest projecte són els següents:

 • Descobrir i aprofitar totes les potencialitats de moviment que té el cos tenint present cadascun dels estats de creixement en què es troba cada infant.
 • Utilitzar i aprendre del moviment i la dansa per a créixer i socialitzar-se.
 • Gaudir de la llibertat de moviment.
 • Aprendre i descobrir noves metodologies i recursos per introduir la dansa, el moviment i l'art a l'escola.
 • Aprendre a ser un espectador sensible en les arts escèniques.

El projecte es configura a partir de tres grans accions, cadascuna d'elles amb una metodologia pròpia:

 • Acompanyament per part d'una persona professional especialitzada en el moviment i la dansa dels i les mestres juntament amb els infants en una intervenció de modelatge dins de l'entorn de l'escola. La idea és integrar la dansa com a eina per fomentar en l'infant la llibertat de moviment i l'expressió a través d'ell.
 • Viure una experiència artística com a espectador actiu. A cada escola es realitzarà una experiència de taller espectacle adreçat als infants que realitzarà una persona coreògrafa.
 • Assessorament i reflexió compartida entre la persona especialista i l'equip educatiu al voltant de l'experiència i necessitats de cada escola.

Les Escoles Bressol participants en el projecte concreten tres fases diferents de participació:

 • Implantació: Escoles que participen per primera vegada.
 • Consolidació: Escoles en el segon any de projecte.
 • Acompanyament: Escoles de tercer any que han finalitzat l'acompanyament directe al centre educatiu i que mantenen un seguiment del desenvolupament i consolidació del projecte a l'escola.
Col right

Compartiu aquest contingut