Projecte d'aprenentatge i servei

Col left

Aquest és un projecte de col•laboració entre les escoles d’educació especial, centres ocupacionals i les escoles bressol municipals. Té com a finalitat compartida dur a terme una tasca social, que afavoreixi els aprenentatges, el desenvolupament i la sensibilització en diversos valors de nois i noies amb necessitats educatives especials, així com treballar per a la seva integració, inclusió social i augmentar el seu nivell de pertinença a la comunitat.  Els alumnes per realitzar aquestes pràctiques estan acompanyats pel seu tutor del centre formador.

Des de les EBM es treballa des de ben petits per la integració, la igualtat, el respecte i la col•laboració cuidant les relacions entre els persones, acceptant i atenent la diversitat i les diferències individuals. 

Col right

Compartiu aquest contingut