Projecte Formació professional "FP Dual”

Col left

El curs 2012-2013 s’inicia a Catalunya de forma pilot el nou model de Formació Professional Dual, en el que l’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional i l’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives a l’empresa.

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu de l’alumne.

El curs 2013-2014 l’IMEB implanta l’FP Dual a 30 Escoles Bressol de la seva Xarxa Municipal amb la finalitat de promoure i d’impulsar, la innovació, la participació i la millora de l’acció educativa.

Actualment el projecte contempla l’estada d'estudiants del cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil, a les escoles bressol i es concreta en quatre hores diàries durant tot el curs escolar mitjançant una beca de formació.

El projecte consta de dues fases:

  • 1a fase: 100h de pràctiques dels alumnes de 1r curs (FCT abril-juny)
  • 2a fase: (alumnes amb valoració positiva 1a fase)de 2n curs que realitzen l’estada a l’escola bressol.

Les escoles bressol participants en el projecte en destaquen els següents aspectes:

  • Afavoreix una formació de qualitat per els i les alumnes, en el que es transmet el model educatiu de les escoles bressol municipals
  • Es potencia la col·laboració entre els centres formatius i les escoles bressol
  • Promou la reflexió sobre l’acció educativa en el propi equip de l’escola bressol i la possibilitat d’iniciar projectes singulars.
  • Es constatat un alt grau de satisfacció i motivació i implicació de l’alumnat que participa en el projecte.
  • S’ha donat un alt grau d’inserció laboral, un cop finalitzar els estudis, en les empreses que presten el suport educatiu a les escoles bressol municipals
Col right

Compartiu aquest contingut