Què val una plaça d’escola bressol?

El cost d’una plaça a les escoles bressol municipals de Barcelona és de 7.914 euros per curs. Aquest cost només comprèn les despeses de personal, monitoratge, alimentació, materials, costos generals i d'administració, consums energètics i manteniment habitual (no s’hi inclou la construcció de l’escola ni els costos generals i d’administració).

Així, les famílies que per la seva renda paguen un preu públic de 395 euros mensuals, que correspon a la tarifa màxima, només cobreixen el 50% del cost directe de funcionament de la plaça d'escola bressol (sense incloure inversions). En el cas de la tarifa mínima aprovada, només cobreix el 6% dels costos de la plaça.

La resta, fins al 100%, l’assumeix directament l’Ajuntament de Barcelona.