Xarxa Eixam

Col left

Eixample

La Xarxa EIXAM  agrupa diferents serveis del districte i té com a objectiu millorar les estratègies i accions de prevenció i atenció adreçades a la infància, l’adolescència (de 0 a 18 anys) i les seves famílies del districte. Ho fa promovent  el coneixement mutu i l’intercanvi entre els diferents serveis participants de la xarxa, facilitant el treball conjunt i la coordinació entre els diferents membres de la xarxa, generant eines compartides de gestió de la informació, així com protocols d’intercanvi i circuits. Des de les escoles bressol, entre d’altres, s’està duent a terme un treball coordinat amb el serveis de salut de l’Eixample, sobre criteris de prevenció i salut de la petita infància.
 

Col right