Bonificacions

Es podrà sol·licitar bonificació per a l'alumnat matriculat d'entre 4 i 18 anys.

Pel curs escolar 2023-2024 es preveuen uns rangs de bonificació del 30, 50 o 70% del preu públic.

La sol·licitud s'ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula i ha d'anar acompanyada de tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Els trams de bonificació en funció de la renda familiar, el detall de la documentació que cal aportar per a la tramitació de la sol·licitud, així com els supòsits de revisió es poden consultar a la resolució de preus públics.

Per tal de poder formalitzar matrícula i sol·licitar bonificació els dos tutors hauran d'estar al corrent de pagament dels serveis o activitats prestats amb anterioritat per l'Institut Municipal d'Educació.

Calendari de presentació de sol·licituds de bonificació: la presentació de sol·licituds de bonificació es realitza paral·lelament a la formalització de la matrícula.

Català

Compartiu aquest contingut