Com es paga l'escola?

Al formulari de matriculació teniu l'import anual del curs del vostre fill/a, però per no dificultar l'accés el pagament del curs es fracciona en 5 vegades, juliol, octubre, desembre, febrer i abril. Si un alumne es dóna de baixa de l'escola, no se li presenta cap rebut més però no li serà retornat cap import.

Català

Compartiu aquest contingut