Com es paga l'escola?

Al Formulari de matriculació teniu l'import anual del curs del vostre filla/a.

Per facilitar l'accés, el pagament del curs es fracciona en 5 vegades: juliol, octubre, desembre, febrer i abril.

Si un alumne es dóna de baixa de l'escola, es deixen de passar els següents rebuts  a partir d'aquell moment.

Català

Compartiu aquest contingut