Consell escolar

 • Direcció
  Edurne Vila 
   
 • Coordinació Pedagògica
  Francesc Ballart 
   
 • Secretari Consell
  Jordi Gallart  
   
 • Sector professorat
  Silvia Vila Visa
  Lola Clavel Arcas
  Eulàlia Valls
   
 • Sector alumnat 
  Joan Tarrats
  Judit Carmona   
   
 • Sector mares i pares (AMPA)
  Josep Valcarce
  Roger Mantolán (designat per l’AMPA)
   
 • Representant del Personal d'administració i serveis
  Raúl Ovejero
   
 • Representant de la Direcció de centres musicals IMEB
  Pasqual Bayarri
Sense definir

Compartiu aquest contingut