Criteris de Prioritat

1. Per optar a alguna de les places tindran prioritat les sol·licituds d’alumnes amb empadronament a la ciutat de Barcelona.

2. La meitat de les places per les que es fa oferta als nens i nenes de 4, 5, 6 i 7 anys (nascuts al 2017, 2016, 2015 i 2014) i, en el cas de nombre senar, a la meitat més 1, es reservaran per a: 

  • Germans d’alumnes matriculats a l'escola per la que es sol·liciti una plaça.
  • Els fills de pare, mare o tutor legal que treballi a l’escola de música en el moment de la preinscripció, sempre i quan es pugui acreditar l’empadronament a la ciutat de Barcelona. 

3. Tindran prioritat aquelles sol·licituds en les que la persona sol·licitant sigui beneficiària de la de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania o equivalent, i serà d’aplicació als programes de llarga durada per a alumnat de 4 a 7 anys.

4. Per al curs 2021-2022 es reservarà una plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques, als grups de 4 anys a les escoles Can Fargues, i de 5 anys a Can Ponsic, Eixample, Nou Barris i Sant Andreu, amb l'acreditació d'una discapacitat igual o superior al 33%.

Català

Compartiu aquest contingut