En què consisteix la prova d’admissió?

A partir dels 8 anys, i quan l'oferta així ho indiqui, els nois i noies hauran de realitzar un exercici musical. La finalitat d'aquest exercici és conèixer el nivell musical dels nois i noies per tal de poder assignar-los el grup col·lectiu més adient.

Quan es requereixin coneixements previs d'instrument s'haurà de:

  • Tocar amb l'instrument pel qual sol·licitem l'admissió, una peça que conegui (pot portar partitura)
  • Llegir una partitura

L'exercici es realitzarà davant de dos professors o professores de l'escola, que faran valoració del seu coneixement musical.

En cas de no requerir coneixements previs d'instrument o en el cas que el sol·licitant no tingui coneixements del mateix, la prova d'instrument serà substituïda per un exercici musical que pot consistir en:

  • Cantar una cançó que conegui.
  • Moure's seguint una pulsació.

L'exercici musical es valorarà fins a 10 punts. Les sol·licituds s'ordenaran segons la puntuació obtinguda. A partir d'aquesta llista s'assignaran les places oferides i la resta d'aspirants constituiran la llista d'espera de l'oferta corresponent.

Sense definir

Compartiu aquest contingut