En què consisteix la prova d’admissió?

A partir dels 8 anys, i quan l'oferta així ho indiqui, els sol·licitants hauran de realitzar un exercici musical. La finalitat d'aquest exercici és conèixer el seu nivell musical per tal de poder assignar-los el grup col·lectiu més adient.

L'exercici musical consistirà en una prova d'instrument i de llenguatge musical o aptituds.

Quan es requereixin coneixements previs d'instrument s'haurà de tocar, amb l'instrument pel qual es sol·licita l'admissió, una peça, aportant la partitura.

La prova de llenguatge musical consistirà en llegir un fragment musical. En cas que no es tinguin coneixements previs, caldrà antar una cançó i moure's seguint una pulsació.

Les sol·licituds s'ordenaran segons la puntuació obtinguda. A partir d'aquesta llista s'assignaran les places ofertes i la resta d'aspirants constituiran la llista d'espera de l'oferta corresponent.

Català

Compartiu aquest contingut