Equip directiu

Direcció
Montse Campderrós i Borrás

Secretari acadèmic
Eulàlia Valls

Coordinació pedagògica
Arnau Gil

Coordinació cultural
Bel Riera

Català

Compartiu aquest contingut