Feu clases individuals d’instrument?

Només individualment, no. L’escola, com totes les altres Escoles Municipals de Música de  Barcelona, aposta per l’ensenyament col·lectiu. La formació de l’alumne creiem que no és completa si no es fa música en grup.  

Català

Compartiu aquest contingut