JÚLIA OLIVÉS. Llenguatge, Cant Coral i Piano

Títol professional de Música. Llicenciada en Història de l’Art. Directora de la coral infantil L’Esquitx de la Coral Sant Jordi i membre de l’Equip tècnic-musical del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.

Sense definir

Compartiu aquest contingut