L’Escola és responsable dels nens i nenes en les hores en que no són a classe?

No. Tot i així, l'espai del passadís està habilitat amb taules d'estudi per tal que els nens i nenes puguin aprofitar el temps entre classes, si és que en tenen.

S'ha de tenir en compte, però, que és un espai sense vigilància i que correspon a les famílies permetre que els seus fills i filles en facin ús.

Català

Compartiu aquest contingut