NÚRIA GIBERT BALLESTER. Música i Moviment, Llenguatge Musical i Música per a nadons

Ha realitzat els estudis musicals al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona obtenint el títol de Grau Superior de Professora de Llenguatge Musical i el Professional de piano. Estudis de Magisteri a la Facultat Blanquerna  de la Universitat Ramon Llull obtenint el títol de Diplomada en Magisteri en l’especialitat de Ciències. Realitzant cursos d’aprenentatge sobre les diferents metodologies de Pedagogia Musical de piano i llenguatge musical : Dalcroze, Martenot, Willems (1983-1998)a Barcelona i a Santander, i d’Interpretació Instrumental i de Cambra en l’especialitat de piano a l’Escola de Música de Barcelona (1983-87).

Ha exercit com a professora de Música als nivells d’Educació Infantil i Primària, a les Escoles Municipals de Barcelona: “Bàrkeno” de l´any 1980-1986 i “Parc del Guinardó” de l’any  1986-1996, sent a la vegada directora de les Corals “Dringall” i “Itaca” de l’escola.

Com a professora de Música a l’ensenyament Secundari: a l’Institut Municipal  de Barcelona“J. Serrat i Bonastre” de l’any 1996-1999.

Com a professora de Llenguatge Musical al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona de l’any 1983-1989, i a l’Escola Municipal de Música de Barcelona “Casa dels Nens”i  “Eixample”, de l’any 1993-95 i del 1999 fins l’actualitat. Des de l’any 2005 al 07 va ser professora dels Tallers de Música per a Mares Gestants, i de l’any 2005 fins l’actualitat dels Tallers de “Música per a nadons  i per als més petitons”, (treball amb les famílies i nens de 2 mesos fins a 5 anys)  de   l’Ajuntament de Barcelona.

Com a professora de Llenguatge Musical i de l’Àrea d’Interdisciplinarietat, als cursos del Postgrau de l’especialitat de Música de l’any 1996-98, a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna  de la Universitat Ramon Llull.

Com a professora de diferents àrees curriculars de música a futurs professors d´Ed. Musical  de l’any 2002 fins 2011 i  de l’especialitat d’Ed. Infantil des de l’any 2005 fins l'actualitat  a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna  de la Universitat Ramon Llull.

Ha participat com a pedagoga musical en el concert familiar “Ma,me,mi...,Mozart” del cicle “Escolta L’Auditori”, portant el guió i les propostes musicals de l’edició del llibre-CD i del concert, realitzant la formació del professorat per la preparació de l’alumnat que ha d’assistir als concerts a Barcelona (2008-2012,14 i 16), a Valladolid (2010)i a Manresa (2012).

Ha participat en el programa “Escolta +Bé”de l’Auditori realitzant la conferència del 19 d’octubre del 2010, conjuntament amb el director musical Manel Valdivieso.

Ha impartit cursos i xerrades sobre “L’aprenentatge musical” a professorat  d’Escoles Bressol, Ed.Infantil i Primària, des de l’any 1982 fins l’actualitat, organitzats per: l’Ajuntament de Barcelona,  la Universitat Politècnica de Barcelona,la Conselleria d’Ed. i Cultura del Govern d’Andorra , en el Col·legi de Doctors en Filosofia i Lletres  i Ciències  de Catalunya (Tarragona), en els cursos d'estiu del MEM (Moviment educador del Maresme) i en el Postgrau per a professors de música en el centre "El Musical"

Ha impartit xerrades sobre “La interdisciplinarietat de la Música i les diferents àrees curriculars a l´Ed.Infantil i Primària”: a les Jornades de Professorat a l’Ajuntament de Barcelona (1994), i la Universitat Autònoma de Barcelona(1994).I des de l’any 2005, ha impartit xerrades sobre ”L’aprenentatge musical dels infants des de la concepció”, a grups de pares  de diverses entitats de Barcelona,Blanes i Sils. A estudiants de Magisteri en Ed. Musical i Infantil, a la Universitat Ramon Llull i a estudiants de Cicles Formatius d’Ed. infantil, a l’IMES “Ferran Tallada” i a l´IES Salvador Seguí de Badalona (2009,2011 i 2012)

Ha impartit formació als directors i professorat de la “Red  de Escuelas de Música de Medellín” sobre l’educació musical  en família de 0 a 3 anys ( 2-10 octubre del 2010), realitzat tallers amb famílies de les Escoles de la Red i ha participat donant conferències i formació: “Iniciación musical en edades tempranas”,del 6-8 d’octubre del 2010, en el “IV Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas de la Música de la Universidad de Antioquía” en Medellín (Colòmbia).

Català

Compartiu aquest contingut