Ordenació de les sol·licituds en cas d'empat

Totes sol·licituds s'ordenaran seguint l’ordre alfabètic català (la lletra ñ s’ordenarà després de la n), i es numeraran a partir del número 1.

S’efectuarà un sorteig per tal de determinar el número a partir del qual es farà l'ordenació de les sol·licituds presentades. Aquest nombre és el de l'ordenació alfabètica, no el de referència de la sol·licitud de preinscripció.

379335172
Número del sorteig
Resultat del sorteig públic celebrat el 05/06/2020, a l'Institut Municipal d'Educació.

El procediment del sorteig és el següent:

La resolució per la qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona, en la seva clàusula 7, determina que s’efectuarà un sorteig públic per tal de determinar el número a partir del qual es farà l’ordenació de les sol·licituds presentades. Tanmateix, la resolució no estableix la data en què es celebrarà aquest sorteig.

L’entrada en vigor el 25 de maig, de la fase 1 del desconfinament i, d’acord amb el  Pla per la transició cap a una nova normalitat recolzat en l'Ordre SND / 399/2020 de 9 de maig de 2020, que s'ha vist modificada posteriorment per l'Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, i la recent Ordre SND / 440/2020, de 23 de maig, permeten la realització, el 5 de juny de 2020 a les 11.30 hores, del sorteig del número de desempat, per la  preinscripció de les Escoles Bressols Municipals i Llars d’Infants públiques de la ciutat de Barcelona, a la Sala d’Actes de l’Institut Municipal d’Educació amb un màxim de 20 assistents per tal de mantenir una distància de seguretat de com a mínim dos metres entre els mateixos.

Atès que el procediment per a la determinació del número que serà d’aplicació per al sorteig de places és el mateix, per a la preinscripció de les escoles bressol i llars d’infants públiques i que per a les escoles municipals de música de Barcelona, la Presidència de l'IMEB ha resolt l’adopció del nombre resultant del 5 de juny per a efectuar els sortejos en el procés d’admissió a les escoles municipals de música.

Per tal de poder realitzar el control de l'aforament preceptiu s’haurà de demanar cita prèvia a través del correu electrònic imebatencio@bcn.cat. Es recorda que és obligatori l’ús de mascareta per tal d’accedir a les dependencies municipals.

 
Català

Compartiu aquest contingut