Podem fer ús del pati interior?

El pati interior no és un espai escolar. Hi ha una passarel·la per anar de l'edifici principal a l'edifici annex i aquest és l'únic espai de pas autoritzat pels alumnes de l'escola.

En cap cas l'escola es farà responsable dels alumnes que estiguin fora d'aquest espai delimitat.

Català

Compartiu aquest contingut