Quina documentació he de portar per fer la inscripció?

  • Resguard d'inscripció
  • DNI per a alumnes a partir de 14 anys (original i fotocòpia)
  • Llibre de família o altres documents referits a la filiació (original i fotocòpia)
  • Documentació pare, mare o tutor/a legal DNI / Targeta de residència / Acreditació alternativa (original i fotocòpia)
  • Padró (acreditació d’empadronament)
  • 1 fotografia de l’alumne de mida carnet
  • Fotocòpia document on aparegui del compte bancari on es domiciliarà el pagament
  • Dades bancàries. Document SEPA
Sense definir

Compartiu aquest contingut