Quina documentació he de portar per fer la inscripció?

  • Resguard de pre-inscipció
  • DNI dels alumnes si se'n disposa. (Original i fotocòpia)
  • Llibre de família o altres documents referits a la filiació. (Original i fotocòpia)
  • Documentació del/a pare, mare o tutor/a legal DNI / Targeta de residència / Acreditació alternativa. (Original i fotocòpia)
  • Certificat o volant municipal de convivència de la unitat familiar com a acreditació de l'empadronament a Barcelona ciutat.
  • 1 fotografia de l’alumne de mida carnet.
  • Dades bancàries. Document SEPA

 

Català

Compartiu aquest contingut