Quina documentació he de portar per fer la inscripció?

 En cas d'obtenir plaça a l'escola, cal portar:

  • Resguard de preinscripció
  • DNI, pels alumnes a partir de 14 anys (original i fotocòpia)
  • Llibre de família o altres documents referits a la filiació (original i fotocòpia)
  • Documentació del pare, de la mare o del tutor/a legal: DNI / Targeta de residència / Acreditació alternativa (original i fotocòpia)
  • Padró (Acreditació d’empadronament)
  • 1 fotografia de l’alumne de mida carnet
  • Fotocòpia del document on aparegui el compte bancari on es domiciliarà el pagament: dades bancàries/document SEPA
Català

Compartiu aquest contingut