RAQUEL GARCIA. Violí i Conjunt instrumental

Obté el títol superior de violí al CSMMB l'any 2001. Posteriorment es forma en pedagogia del violí i es diploma en tècnica Cos-art de consciència corporal aplicada a l'especialitat de violí. Com a professora de violí, de música de cambra i d'orquestra i cap de departament de corda en diverses etapes de l'Escola Municipal de Música de Nou Barris des de l'any 1999, ha editat material didàctic específic basat en la música popular catalana i la consciència corporal, que aplica en un mètode propi que imparteix als seus alumnes des de ben petits

Sense definir

Compartiu aquest contingut