Tenir germans a l'escola dóna punts?

Únicament per alumnes que volen entrar a primer cicle i primer curs de segon cicle, nens de 5 a 7 anys. La meitat més 1 de les places oferides per aquestes edats es reserven a nens i nenes amb germans a l'escola. Això vol dir que tenim dues llistes de sol·licitants, una amb germans a l'escola i un altre per al públic general.

Català

Compartiu aquest contingut