Oferta educativa de 4 a 18 anys

5 anys

Música i moviment:  1 hora i mitja a la setmana

6 anys

Música i moviment:  1 hora i mitja a la setmana
Cor Baloo: 1 hora a la setmana (optativa)

7 anys

Llenguatge musical  1 hora i mitja a la setmana
Instrument col·lectiu (corda/piano): 1 hora (3 alumnes) o 45 minuts (2 alumnes)
Ensemble de percussió llatina: 1 hora a la setmana (optativa)
Cor Baloo: 1 hora a la setmana (optativa)

8 anys

Llenguatge musical  1 hora i mitja a la setmana
Instrument col·lectiu (corda/piano): 1 hora (3 alumnes) o 45 minuts (2 alumnes)
Ensemble de percussió llatina: 1 hora a la setmana (optativa)
Cor Baloo: 1 hora a la setmana (optativa)

9, 10 i 11 anys

Llenguatge musical  1 hora i mitja a la setmana o 2 hores a la setmana
Instrument: 30, 45 minuts o 1 hora a la setmana
Crèdits (Moviment i instrument, informàtica, teatre musical)
Agrupació (mínim una de les següents):

 • Cor Crescendo: 1 hora a la setmana
 • Banda Bufasons: 1 hora a la setmana
 • Orquestra Fregasons: 1 hora a la setmana
 • Banda Olodum:  1 hora i quart a la setmana
 • Orquestra Cordal: :  1 hora i quart a la setmana
 • Cambra: 30 o 45 minuts a la setmana
 • Ensemble de percussió llatina: 1 hora a la setmana

12 a 18 anys

Llenguatge musical/Llenguatge modern: 1 hora a la setmana 
Instrument: 30, 45 minuts o 1 hora a la setmana
Crèdits (Moviment i instrument, informàtica, teatre musical)
Agrupació (mínim una de les següents):

 • Cor Crescendo: 1 hora a la setmana
 • Cor Teensoul: 1 hora i mitja a la setmana
 • Banda Ventsonats:  1 hora i mitja a la setmana
 • Orquestra Bencordats: 1 hora i mitja a la setmana
 • Cambra: 30 o 45 minuts a la setmana
 • Ensemble: 45 minuts o 1 hora a la setmana
 • Combo: 1 hora a la setmana

 

Pàgines