Oferta educativa per menors de 5 anys

Les Escoles Municipals de Música de Barcelona Can Ponsic, Eixample i Nou Barris ofereixen tallers de música per a nadons i els més petits, adreçats a infants de dos mesos a cinc anys d’edat, acompanyats dels seus pares i/o mares.

La música incideix d’una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals dels infants. A través del repertori de cançons, jocs de falda i de la manipulació d’instruments (petita percussió i joguines de so) que es proposen en aquests tallers, els infants reben una estimulació afectiva única a través de la veu i en contacte amb els seus referents més pròxims.

 

Pàgines

Inscripcions - Calendari d'actuació

Cal imprimir el document que genera l’aplicació, com a resguard de la inscripció, que conté el número de registre.

Admissió

Un cop tancat el període d’inscripció es realitzarà un sorteig en cas d’haver un major nombre de sol·licituds que de places disponibles. Tindran prioritat aquelles famílies que no hagin realitzat un mateix taller de música per a nadons durant el curs. Tindran prioritat les famílies empadronades a Barcelona.

Per al sorteig s’aplicarà el mateix sistema previst en el procés que regula l’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona: les sol·licituds s’ordenaran seguint l’ordre alfabètic català i es numeraran a partir del número 1. S’utilitzarà el mateix número de sorteig que va regir el procés d’admissió a les escoles municipals de música per al curs 2020-21: 379335172. Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Formalització de la inscripció:

Presentar a l’escola la documentació abans de l’inici de l’activitat:

 • El volant de convivència recent (La caducitat del volant de convivència és de 6 mesos). Si l’infant ja està matriculat a l’escola bressol on farà el taller, no és necessari que es presenti aquest document.
 • El justificant de pagament del taller, segons preu que correspongui a l’entitat bancària indicada.

Els documents es poden lliurar presencialment al centre o bé, escanejats, per correu electrònic a l’adreça de l’escola de música o escola bressol.

Renúncies a places assignades:

Les famílies que renunciïn a la plaça cal que ho notifiquin el més aviat possible a l’escola, per tal de facilitar l’accés a un altre infant que hagi quedat en llista d’espera.

Si la família no presenta la documentació en el període establert, la plaça quedarà a disposició de l’escola i es farà oferta a la següent família en llista d’espera.

En cas que el nombre d’inscrits no sigui suficient per a completar un grup de 10 participants, es valorarà, la conveniència o no de realitzar el Taller, i s’informarà a les famílies afectades de la inscripció al taller del trimestre o quadrimestre següent.

Tallers de 16 sessions (Professora: Carme Bellido)

Sol Solet Infants de 3 a 4 anys 
Preu: 134 euros

Virolet Infants de 4 a 5 anys 
Preu: 134 euros

Places disponibles: 12 places per grup

Tallers de 16 sessions 2021-2022

Preu: 134 €

Virolet (4 anys)
Dissabte de 10:00h a 11:00h

 • Edició Tardor-Hivern
   Del 25 de setembre al 5 de febrer 
  Preinscripció: 
  Sorteig: 
  Publicació de resultats: 
 • Edició Hivern-Primavera
  Del 12 de febrer a l'11 de juny 
  Preinscripció: -
  Sorteig: -
  Publicació de resultats: -

Sol Solet (3 anys)
Dissabte d'11:00h a 12:00h

 • Edició Tardor-Hivern
  Del 25 de setembre al 5 de febrer 
  Preinscripció: -
  Sorteig: -
  Publicació de resultats: -
 • Edició Hivern-Primavera
  Del 12 de febrer a l'11 de juny 
  Preinscripció: -
  Sorteig: -
  Publicació de resultats: -

 

Edició Tardor >> Presentació de sol·licituds

Si el període d’inscripció està tancat, truqueu a secretaria al 93 351 02 77, i us podran dir si encara hi ha places.

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motor, cognitius i emocional. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu o sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat.

Les cançons, les moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills i filles, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través d'ells del qual els nens i nenes poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música, aprèn a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar-se.

A partir d'un any, els infants comencen una etapa en què guanyen autonomia dia a dia i poden manifestar cada vegada amb més claredat el que senten i el què volen. En aquesta edat, a través dels jocs dansats, les cançons i la música podem aprofundir en tots els aspectes de concentració i expressió: atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre canviant.

A través del repertori de cançons, jocs de falda, moixaines i de la manipulació d'instruments (petita percussió i joguines de so) que aprendrem en aquestes sessions, els nens i nenes rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares.

Als dos anys, la capacitat que el infants tenen de cantar les cançons potencia i accelera enormement el procés d'articulació de la parla, donada la relació existent entre el llenguatge verbal i el musical. I també ja tenen l'autonomia suficient per realitzar danses o jocs de moviment organitzats de forma col·lectiva, incorporant així la relació amb els altres infants. És per això que, sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant, també podrem afavorir la relació de grup a partir de l'estimulació musical.

Objectius

 • Viure la música des de ben petits.
 • Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.
 • Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical.
 • Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant a través de les cançons, jocs dansats i danses.
 • Oferir recursos i estratègies metodològiques als pares i mares, per transmetre coneixements musical, vius i adequats a les necessitats i capacitats dels infants.
 • Dotar els pares i mares participants dels recursos teòric - pràctic i d'un repertori bàsic necessaris per portar a terme un programa de música en els infants.
 • Coneixement i manipulació d'instruments de percussió petita.

Continguts

 • Moixaines
 • Jocs de falda
 • Cançó
 • Jocs dansats
 • Audició
 • El so i la seva producció, (joguines de so, instruments)
 • Captació d'estats afectius provocats per la música

Abans dels 5 mesos de gestació, el sentit de l'oïda del futur nadó ja està completament format i és l’única via que té per rebre estímuls de l’exterior. La respiració, el batec del cor de la mare i les veus més properes formen part del seu entorn auditiu.

Per a la dona, l’embaràs suposa un canvi no només a nivell físic, sinó també a nivell emocional, mental i espiritual. La música, tan lligada a les emocions, es converteix en una eina molt poderosa d’apropament a la consciència corporal, a les pròpies emocions i als bloquejos o pors que puguin aparèixer durant l’embaràs i de cara al part.

La musicoteràpia prenatal s’encarrega d’anivellar aquestes quatre esferes de l’embaràs donant eines a les mares per que tant l’embaràs, com el part i la posterior criança es puguin viure d’una manera més harmònica i tranquil·la.

Les experiències musicals durant la gestació aporten beneficis tant per a la mare com per al futur nadó, proporcionen una font de benestar per a la mare i una estimulació per al bebè, reforçant el vincle entre ells, dotant-los de recursos i nous hàbits per a una connexió més profunda i un benestar necessari per al creixement dels petits dins el ventre, millorant així, la qualitat de l’embaràs i també la qualitat de vida del nadó.

OBJECTIUS

 • Gaudir de l’embaràs i promoure un clima emocional adequat per a la gestació 
 • Aconseguir una connexió més profunda amb el nadó que està per néixer. 
 • Desbloquejar tensions i reforçar la confiança en una mateixa, reduint el nivell d’angoixa matern. 
 • Aprendre modalitats de relaxació i descans del cos i la ment durant la gestació, el treball de part i el postpart. 
 • Preparar-se per al part, desenvolupant un autocontrol de la sensopercepció del dolor a través de la veu, la respiració i el moviment corporal. 
 • Estimular al nadó mitjançant l’execució d’instruments musicals, música gravada i la pròpia veu de la mare (i/o la parella) a través del cant. 
 • Contribuir a reduir l’estrès perinatal, brindant-li al recent nascut la possibilitat de connectar-se a través de l’audició amb un àmbit sonor ja conegut. 
 • Fer partícip també a la parella utilitzant la música i el so com a vehicles per apropar-se una mica més al seu nadó. 

CONTINGUTS
El treball es realitzarà a través de les següents tècniques: 

 • Cançó de benvinguda per al nadó

 • Relaxació a través del moviment

 • Visualització creativa amb música

 • Improvisació dirigida (amb instruments musicals) 
 • Bany sonor 
 • Massatge vibracional 
 • Treball de respiració i veu 
 • Cant prenatal 

A QUI VA DIRIGIT
A dones embarassades (en qualsevol setmana de gestació) acompanyades o no, de la seva parella. 

ORGANITZACIÓ

 • Nombre de sessions: 6 sessions per taller
 • Dies de les sessions: 

  Edició d'hivern
  -
  Edició primavera
  -

 • Durada de la sessió: 75 minuts
 • Dia i hora de les sessions: -
 • Mínim d'inscrites: 4
 • Màxim d'inscrites: 10
 • Preu del taller: 76,50€

Cal imprimir el document que genera l’aplicació, com a resguard de la inscripció, que conté el número de registre.

Entrega de documentació en el moment de la inscripció

 • Certificat de convivència actualitzat.
 • Comprovant de pagament.

Admissió

Un cop tancat el període d’inscripció es realitzarà un sorteig en cas d’haver un major nombre de sol·licituds que de places disponibles. Tindran prioritat aquelles famílies que no hagin realitzat un mateix taller de música per a nadons durant el curs. Tindran prioritat les famílies empadronades a Barcelona.

Per al sorteig s’aplicarà el mateix sistema previst en el procés que regula l’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona: les sol·licituds s’ordenaran seguint l’ordre alfabètic català i es numeraran a partir del número 1. S’utilitzarà el mateix número de sorteig que va regir el procés d’admissió a les escoles municipals de música per al curs 2021-22: 724393934. Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Formalització de la inscripció:

Presentar a l’escola la documentació abans de l’inici de l’activitat:

 • El volant de convivència recent (La caducitat del volant de convivència és de 6 mesos). Si l’infant ja està matriculat a l’escola bressol on farà el taller, no és necessari que es presenti aquest document.
 • El justificant de pagament del taller, segons preu que correspongui a l’entitat bancària indicada.

Els documents es poden lliurar presencialment al centre o bé, escanejats, per correu electrònic a l’adreça de l’escola de música o escola bressol.

Renúncies a places assignades:

Les famílies que renunciïn a la plaça cal que ho notifiquin el més aviat possible a l’escola, per tal de facilitar l’accés a un altre infant que hagi quedat en llista d’espera.

Si la família no presenta la documentació en el període establert, la plaça quedarà a disposició de l’escola i es farà oferta a la següent família en llista d’espera.

En cas que el nombre d’inscrits no sigui suficient per a completar un grup de 8 participants, es valorarà la conveniència o no de realitzar el taller, i s’informarà a les famílies afectades de la inscripció al taller del trimestre o quadrimestre següent.

Trimestrals (10 sessions d'una hora)

Ballmanetes Infants de 2 a 11 mesos
Preu: 84 euros

Arri, Arri, Tatanet Infants d'1 a 2 anys
Preu: 84 euros

Salta Miralta De 2 a 3 anys    
Preu: 84 euros

Places disponibles: 8 places per grup

Quadrimestrals (16 sessions d'una hora)

Sol Solet Infants de 3 a 4 anys 
Preu: 134 euros

Virolet Infants de 4 a 5 anys 
Preu: 134 euros

Places disponibles: 8 places per grup

Edició Tardor / Tardor-Hivern

Professora: Núria Gibert

Ballmanetes Dimarts de 12:00h a 13:00h    
Del 28 de setembre al 21 de desembre de 2021

Arri, Arri, Tatanet  Dimarts d'11:00h a 12:00h    
Del 28 de setembre al 21 de desembre de 2021

Salta Miralta Dimarts de 16:30h a 17:30h    
Del 28 de setembre al 21 de desembre de 2021

Sol, Solet Dimarts de 17:30h a 18:30h    
Del 28 de setembre de 2021 al 15 de febrer de 2022

Virolet Dijous de 17:30h a 18:30h    
Del 30 de setembre de 2021 al 10 de febrer de 2022

Edició Hivern / Hivern-Primavera

Professora: Núria Gibert

Ballmanetes Dimarts de 12:00h a 13:00h    
Del 11 de gener al 15 de març de 2022

Arri, Arri, Tatanet Dimarts d'11:00h a 12:00h    
Del 11 de gener al 15 de març de 2022

Salta Miralta Dimarts  de 16:30h a 17:30h    
Del 11 de gener al 15 de març de 2022

Sol, Solet  Dimarts de 17:30h a 18:30h    
Del 22 de febrer al 21 de juny de 2022

Virolet Dijous de 17:30h a 18:30h    
Del 17 de febrer al 16 de juny de 2022

Edició Primavera

Professora: Núria Gibert

Ballmanetes Dimarts de 12:00h a 13:00h    
Del 29 de març al 14 de juny de 2022

Arri, Arri, Tatanet  Dimarts d'11:00h a 12:00h    
Del 29 de març al 14 de juny de 2022

Salta Miralta Dimarts de 16:30h a 17:30h    
Del 29 de març al 14 de juny de 2022

Calendari d'actuació

Edició Hivern  Ballmanetes-Arri, arri, tatanet-Salta miralta

 • Preinscripció oberta: del dia 1 de desembre fins el dia 15 de desembre
 • Sorteig: dia 17 de desembre
 • Publicació de llistes d'admesos: dia 20 de desembre
 • Inici dels tallers: 11 de gener de 2022

Cal imprimir el document que genera l’aplicació, com a resguard de la inscripció, que conté el número de registre.

 

Entrega de documentació en el moment de la inscripció

 • Certificat de convivència actualitzat.
 • Comprovant de pagament.

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motor, cognitius i emocional. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu o sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat.

Les cançons, les moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills i filles, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través d'ells del qual els nens i nenes poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música, aprèn a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar-se.

A partir d'un any, els infants comencen una etapa en què guanyen autonomia dia a dia i poden manifestar cada vegada amb més claredat el que senten i el què volen. En aquesta edat, a través dels jocs dansats, les cançons i la música podem aprofundir en tots els aspectes de concentració i expressió: atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre canviant.

A través del repertori de cançons, jocs de falda, moixaines i de la manipulació d'instruments (petita percussió i joguines de so) que aprendrem en aquestes sessions, els nens i nenes rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares.

Als dos anys, la capacitat que el infants tenen de cantar les cançons potencia i accelera enormement el procés d'articulació de la parla, donada la relació existent entre el llenguatge verbal i el musical. I també ja tenen l'autonomia suficient per realitzar danses o jocs de moviment organitzats de forma col·lectiva, incorporant així la relació amb els altres infants. És per això que, sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant, també podrem afavorir la relació de grup a partir de l'estimulació musical.

Objectius

 • Viure la música des de ben petits.
 • Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.
 • Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical.
 • Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant a través de les cançons, jocs dansats i danses.
 • Oferir recursos i estratègies metodològiques als pares i mares, per transmetre coneixements musical, vius i adequats a les necessitats i capacitats dels infants.
 • Dotar els pares i mares participants dels recursos teòric - pràctic i d'un repertori bàsic necessaris per portar a terme un programa de música en els infants.
 • Coneixement i manipulació d'instruments de percussió petita.

Continguts

 • Moixaines
 • Jocs de falda
 • Cançó
 • Jocs dansats
 • Audició
 • El so i la seva producció, (joguines de so, instruments)
 • Captació d'estats afectius provocats per la música

Admissió

Un cop tancat el període d’inscripció es realitzarà un sorteig en cas d’haver un major nombre de sol·licituds que de places disponibles. Tindran prioritat aquelles famílies que no hagin realitzat un mateix taller de música per a nadons durant el curs. Tindran prioritat les famílies empadronades a Barcelona.

Per al sorteig s’aplicarà el mateix sistema previst en el procés que regula l’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona: les sol·licituds s’ordenaran seguint l’ordre alfabètic català i es numeraran a partir del número 1. S’utilitzarà el mateix número de sorteig que va regir el procés d’admissió a les escoles municipals de música per al curs 2020-21: 379335172. Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Formalització de la inscripció:

Presentar a l’escola la documentació abans de l’inici de l’activitat:

 • El volant de convivència recent (La caducitat del volant de convivència és de 6 mesos). Si l’infant ja està matriculat a l’escola bressol on farà el taller, no és necessari que es presenti aquest document.
 • El justificant de pagament del taller, segons preu que correspongui a l’entitat bancària indicada.

Els documents es poden lliurar presencialment al centre o bé, escanejats, per correu electrònic a l’adreça de l’escola de música o escola bressol.

Renúncies a places assignades:

Les famílies que renunciïn a la plaça cal que ho notifiquin el més aviat possible a l’escola, per tal de facilitar l’accés a un altre infant que hagi quedat en llista d’espera.

Si la família no presenta la documentació en el període establert, la plaça quedarà a disposició de l’escola i es farà oferta a la següent família en llista d’espera.

En cas que el nombre d’inscrits no sigui suficient per a completar un grup de 10 participants, es valorarà, la conveniència o no de realitzar el Taller, i s’informarà a les famílies afectades de la inscripció al taller del trimestre o quadrimestre següent.

Trimestrals (10 sessions d'una hora)

Ballmanetes Infants de 2 a 11 mesos
Preu: 84 euros

Arri, Arri, Tatanet Infants d'1 a 2 anys
Preu: 84 euros

Salta Miralta De 2 a 3 anys    
Preu: 84 euros

A la barrejada De 3, 4 i 5 anys    
Preu: 84 euros

Places disponibles: 10 places per grup

 

Tallers Hivern curs 2021-2022

Ballmanetes: dimarts, de 16 a 17 hores. De l'11 de gener al 15 de març

Arri, arri: dimecres, de 16 a 17 hores. Del 12 de gener al 16 de març 

Salta miralta: dijous, de 16 a 17 hores. Del 13 de gener al 17 de març

A la barrejada: divendres de 17 a 18 hores. Del 14 de gener al 18 de març

 

Calendari d'actuació

Edició Hivern- Ballmanetes, Arri arri, Salta Miralta, A la barrejada

 • Preinscripció: del 15 de novembre a les 00:00h. fins el 12 de desembre a les 23:59h
 • Publicació d'inscrits: 15 de desembre de 2021 a les 11:00h

Cal imprimir el document que genera l’aplicació, com a resguard de la inscripció, que conté el número de registre.  

 

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motor, cognitius i emocional. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu o sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat.

Les cançons, les moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills i filles, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través d'ells del qual els nens i nenes poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música, aprèn a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar-se.

A partir d'un any, els infants comencen una etapa en què guanyen autonomia dia a dia i poden manifestar cada vegada amb més claredat el que senten i el què volen. En aquesta edat, a través dels jocs dansats, les cançons i la música podem aprofundir en tots els aspectes de concentració i expressió: atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre canviant.

A través del repertori de cançons, jocs de falda, moixaines i de la manipulació d'instruments (petita percussió i joguines de so) que aprendrem en aquestes sessions, els nens i nenes rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares.

Als dos anys, la capacitat de cantar cantarelles i petites cançons potencia i accelera enormement el procés d'articulació de la parla; un procés que en els infants de tres anys passa per una construcció lingüística cada vegada més complexa en la qual altra vegada la cançó hi té un paper rellevant, perquè enriqueix el vocabulari, contribueix a fixar la memòria i amplia les possibilitats expressives i comunicatives tant dels infants com dels adults.
 
També en aquestes edats, la psicomotricitat fina va esdevenint cada vegada més precisa, i els infants cada vegada guanyen més en autonomia, tant en la pràctica instrumental a partir d'acompanyaments senzills, com en el moviment.
Així doncs, a partir dels dos anys i al llarg també dels tres, els infants aniran assolint gradualment un major protagonisme en la pràctica musical. I a través del repertori de cançons, de jocs i danses organitzades de manera col·lectiva, petits i grans podrem gaudir de fer música junts, sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant, però afavorint també la relació de grup.

 

Objectius

 • Viure la música des de ben petits.
 • Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.
 • Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical.
 • Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant a través de les cançons, jocs dansats i danses.
 • Oferir recursos i estratègies metodològiques als pares i mares, per transmetre coneixements musical, vius i adequats a les necessitats i capacitats dels infants.
 • Dotar els pares i mares participants dels recursos teòric - pràctic i d'un repertori bàsic necessaris per portar a terme un programa de música en els infants.
 • Coneixement i manipulació d'instruments de percussió petita.

Continguts

 • Moixaines
 • Jocs de falda
 • Cançó
 • Jocs dansats
 • Audició
 • El so i la seva producció, (joguines de so, instruments)
 • Captació d'estats afectius provocats per la música