Històries
 • Totes
 • Valors
  El perfil del bomber
 • Enginyeria
  Mutatis mutandis
 • Història
  Dels orígens a l’incendi del Liceu
 • Quotidianitat
  Creativitat, innovació i idees de Bomber!
 • Cultura
  L’Agrupació Cultural i Esportiva
 • Cooperació
  La satisfacció d’ajudar
 • Saber fer
  El foc és foscor
 • La satisfacció d’ajudar

  El Cos de Bombers de la ciutat col·labora activament amb la tasca d’ajut humanitari de diverses organitzacions no governamentals de tot el món. És la voluntat de servei i la satisfacció d’ajudar el que mou l’acció dels bombers dins i més enllà de les nostres fronteres.

 • Refineria de Petroli d’Escombreras

 • {"":2586}
  []