Històries
 • Totes
 • Valors
  El perfil del bomber
 • Enginyeria
  Mutatis mutandis
 • Història
  Dels orígens a l’incendi del Liceu
 • Quotidianitat
  Creativitat, innovació i idees de Bomber!
 • Cultura
  L’Agrupació Cultural i Esportiva
 • Cooperació
  La satisfacció d’ajudar
 • Saber fer
  El foc és foscor
 • Creativitat, innovació i idees de Bomber!

  La quotidianitat de la feina de bomber és precisament viure en la “no quotidianitat”. Als parcs l’entrenament permet els equips d’intervenció estar en condicions òptimes i a la resta de personal, donar el suport necessari que requereix un dia a dia exigent. És una tasca que requereix planificació i també capacitat de reacció constant en front d’una realitat que s’entesta a plantejar nous reptes a cada servei. Per sort els bombers han estat sempre posseïdors d’una gran capacitat inventiva! Idees de bomber? Vegem d’on venen…

 • Estar en forma

 • Toquen llums!

 • {"":2552}
  []