Barcelona Esport Inclou

La pràctica de l'activitat físicoesportiva ajuda a millorar la qualitat de vida de totes les persones, especialment d'aquelles que són més vulnerables com a conseqüència d'alguna discapacitat, incidint positivament en aspectes claus com la salut, la inclusió i la cohesió social de la ciutat.

Per aquest motiu, és necessari tenir a l'abast un programa com Barcelona Esport Inclou, específicament adreçat a totes aquelles persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental que viuen a la ciutat de Barcelona.

A Barcelona, donem suport a l’esport per a persones amb diversitat funcional i per aquest motiu, es disposa d'una oferta inclusiva per a aquests col·lectius a la xarxa de centres esportius municipals; oferta escolar i d’esport fora de l’horari lectiu; esdeveniments esportius populars... Serveis específics: auxiliar de vestidor, monitoratge específic, etcètera.