Col·laboracions amb altres projectes de ciutat

Des de l'Institut Barcelona Esports (IBE) es col·labora amb altres projectes de ciutat que fomenten i promocionen la pràctica esportiva per als més joves. De fet, una de les grans línies de treball de l'IBE és precisament que l'esport sigui accessible per a tothom i especialment, per als més petits. En aquest sentit, hi ha diferents programes amb els quals es treballa de forma conjunta i a través dels quals, milers d'infants i joves poden accedir a l'esport.

CONVIVIM ESPORTIVAMENT

Té per objectiu promocionar la pràctica de l’esport i l’activitat física entre els infants i joves de diversos barris de la ciutat, com a eina de foment de la inclusió social.

També serveix per crear una oferta esportiva als centres o barris on no existeixi cap tipus d’activitat esportiva fora de l’horari escolar.

L'OFERTA

  • “Aprenent esportivament”

Són activitats extraescolars que es fan en espais escolars, i a instal·lacions esportives (privades i municipals) de barris on aquesta oferta és escassa o nul·la. Es proposa la realització d’esports d’equip (bàsquet, voleibol, handbol, futbol, hoquei...), esports individuals (atletisme, escacs, patinatge, bàdminton...), activitats gimnàstiques amb suport musical (hip-hop,funky...), així com activitats d’iniciació esportiva o de descobriment de la motricitat.

  • “Eines per a la convivència”

Dirigit a joves exposats a dinàmiques de risc social i discriminació per raons culturals, d’origen, de gènere, o de situació socioeconòmica, entre altres.

En aquest cas, es potencia la utilització dels espais esportius urbans i les instal·lacions municipals, i es treballa conjuntament amb els educadors de barri.

Es proposen activitats físiques, esportives i expressives tradicionals (voleibol, futbol sala, arts marcials....) i altres més alternatives (criquet, triatló...) que donen resposta a la demanda d’aquests joves.

  • Una formació per al futur

L’Ajuntament de Barcelona preveu potenciar la formació dels nois i les noies que ho vulguin perquè esdevinguin monitors esportius d’aquestes mateixes activitats i, fins i tot, ajudar-los a assumir tasques organitzatives o directives que els permetin crear noves entitats esportives si al seu barri no existeix una associació que pugui donar continuïtat a l’activitat iniciada amb el projecte.

Així, els nois i les noies que vulguin desenvolupar tasques de responsabilitat tècnica faran, com a mínim, un curs de dinamitzador esportiu de base (DEB) i un curs d’iniciació a tècnic d’esport (CIATE).

Al llarg del curs d’implementació de la mesura s’ha realitzat un curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu-Dinamitzador Esportiu de Barri, tres cursos d’Iniciació a Tècnic Esportiu i un curs de Tutor de Joc.

  • Esport, eina de cohesió social

La iniciativa vol implicar també als pares i mares en la pràctica esportiva dels seus fills i filles com a mitjà per enfortir la relació amb ells i alhora promoure els valors esportius com a eina de referència.

L’ACCÉS A L'OFERTA

L’accés es fa a través d’escoles o entitats esportives de barri que acullin aquest alumnat.

Les activitats esportives es duen a terme als matins i les tardes o durant els caps de setmana.

"Convivim esportivament" està impulsat per l’Institut Barcelona Esports, amb la col·laboració de la Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants, el Districte de Nou Barris i l’Agència de Salut Pública. La diagnosi de la implantació es fa conjuntament amb la Fundació de l’Esport Escolar de Barcelona.

També hi participen els districtes, la Direcció de programa d’Adolescència i Joventut, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació.

Llegir menys