Esport escolar

L’esport és un magnífic vehicle per a l’enriquiment personal i la transmissió de valors: ajuda a la cohesió social i a la lluita contra l’exclusió; ensenya el sentit de l’esforç personal i l’esperit de superació per assolir reptes; saber guanyar i acceptar les derrotes, la companyonia o cedir protagonisme en favor del grup.

Per tot això, l’activitat esportiva esdevé imprescindible en la formació de l’individu des de ben aviat, i l’ensenyament de l’esport i dels seus valors han d’estar estretament vinculats als plans de formació del col·lectiu d’infants i adolescents de qualsevol comunitat. I la capital catalana no podia ser menys.

L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb els representants de l’esport de base, institucions, centres educatius, professorat, i clubs i entitats esportives de la ciutat, generen una àmplia oferta esportiva, tant en horari lectiu com en el temps de lleure, que pretén apropar al màxim l’esport a tots els infants i joves de Barcelona. En l'apartat "Esport en edat escolar" d'aquest mateix web, pots consultar tota aquesta àmplia oferta.

A més, oferim una sèrie de serveis esportius que relacionats amb l'esport escolar. D'aquesta manera, volem treballar conjuntament i teixir aliances amb tota la comunitat educativa de la ciutat. Tots plegats, de forma conjunta, avancem cap a un model cooperatiu amb el focus en l'esport escolar i de base com a element central i clau en l'esport de la ciutat.

Llegir menys

Esport escolar